- -

Czy po rozwodzie można liczyć na spadek?

Zgodnie z literą obowiązującego prawa wyrok rozwodowy sprawia, iż związek małżeński ustaje. Część osób zastanawia się jednak, czy pomimo tego po rozwodzie można liczyć na spadek po byłym współmałżonku. Jak wygląda to od strony prawnej?

Rozwód a dziedziczenie ustawowe wedle prawa

Małżeństwo po rozwodzie ustaje, co jednocześnie sprawia, że nie ma możliwości dziedziczenia po byłym małżonku. Nie ma też możliwości uzyskania zachowku, chyba że został sporządzony testament wraz z takim zapisem. Testament w praktyce zachowuje moc nawet po rozwodzie, dlatego też w takiej sytuacji istnieje możliwość dziedziczenia przez byłego małżonka, ale tylko w zakresie wskazanym właśnie w takim dokumencie.

Warto mieć na uwadze dodatkowo to, że istnieje możliwość niedziedziczenia w sytuacji wystąpienia o rozwód albo separację, jeśli w czasie postępowania danego procesu dojdzie do śmierci spadkodawcy. Znaczenie ma jednak to, aby spadkodawca za życia wystąpił do sądu w sprawie rozwiązania związku małżeńskiego, właśnie z orzeczeniem o winie. Nie musi być to jednak żądanie winy wyłącznej – może być to także wniosek o rozwiązanie z winy obu ze stron. Sprawy spadkowe prowadzone w tym zakresie są więc pod tym względem klarowne oraz jasno wyjaśniają kwestię dziedziczenia.

Spadek dla dzieci rozwiedzionych małżonków

Ex-małżonkowie są dla siebie w świetle prawa spadkowego zupełnie obcymi osobami. W pierwszej kolejności będą więc dziedziczyć po nich dzieci, a jeśli ich nie ma to rodzice (oraz inne osoby w kolejności dokładnie wskazanej przez prawo). Dodatkowo dzieci ze związków nieformalnych dziedziczą w praktyce na równi z dziećmi ze związków zawartych formalnie. Te z małżeństwa nie są więc uprzywilejowane, a na równi są także adoptowane, które również będą dziedziczyć w takich okolicznościach.

Jak widać, po rozwodzie nie można liczyć na spadek, o ile były małżonek nie zawarł stosowanego zapisu w testamencie. Podobnie traktowane są osoby ze związków nieformalnych i to niezależnie od tego, ile dokładnie partnerzy ze sobą przeżyli.

< wróć