- -

Czym jest opinia prawna?

Konieczność skorzystania z opinii prawnej może być dla nas konieczna w niespodziewanym momencie. Nie zawsze bowiem wiemy, w jaki sposób postąpić w przypadku niektórych sytuacji, z jakimi musimy się zmierzyć. Wówczas nieoceniona może być pomoc prawnika, który zajmuje się nie tylko sporządzaniem opinii prawnych, a także udziela porad prawnych. Opinia prawna nie ma znaczenia wiążącego dla sądu bądź innej instytucji, jednak może być pomocna dla klienta.

Różnica między opinią a poradą prawną

Opinia i porada prawna różnią się od siebie. Opinia sporządzana jest przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, czyli przez adwokata bądź radcę prawnego. Opinia prawna wydawana jest w celu wyjaśnienia konkretnych problemów oraz zaproponowania potencjalnych rozwiązań. Dotyczy ona zazwyczaj konkretnego przypadku i jest pomocniczym materiałem analitycznym, który związany jest z rzeczywistymi problemami prawnymi. Adwokat, bądź inny specjalista wydający opinię prawną, wyraża pogląd na zrozumienie określonego problemu, który nie jest wiążący. Podczas udzielania porady prawnej osoba uprawiona zostaje poinformowana o aktualnie obowiązującym stanie prawnym oraz koncentruje się na sposobach rozwiązania problemu prawnego. Specjalista świadczy wówczas pomoc w przygotowaniu pism o charakterze prawnym.

Cel sporządzenia opinii prawnej

Wykonanie opinii prawnej ma na celu między innymi:

  • przedstawiać rozpoznanie stanu faktycznego w świetle ustaw i publikacji prawnych,

  • przedstawiać analizę prawną dokumentu,

  • interpretować przepisy i wysnuwać skutki prawne,

  • przedstawiać szczególny pogląd na sprawę, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów,

  • wskazywać propozycje procedur prawnych pozwalających na doprowadzenie do osiągnięcia założonego celu.

Opinia prawna jest niezwykle przydatna dla przedsiębiorców, ponieważ ryzyko prowadzonej działalności jest duże. Sporządzenie opinii prawnej odbywa się wówczas w oparciu o dokumenty i stanowi odpowiedź na pytania i wątpliwości, które ma przedsiębiorstwo.

< wróć