- -

Jak odrzucić spadek?

Dziedziczenie spadku kojarzy nam się zazwyczaj z nabywaniem ogromnych sum pieniędzy i patrzymy na nie w bardzo pozytywnym świetle.

Zdarza się jednak, że zamiast złota i drogocennych przedmiotów lub nieruchomości nabywamy w spadku same długi. W takim wypadku mamy możliwość złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Na czym ono polega?

Otwarcie spadku

Otwarcie spadku następuje w momencie, gdy umiera spadkodawca. Dokładna data pokrywa się z datą i godziną śmierci zapisanymi w akcie zgonu. Od momentu otwarcia spadku jego właścicielami są spadkobiercy, mimo że często sami się są tego świadomi, gdyż nie są powiadomieni o śmierci spadkodawcy lub nie wiedzą o istnieniu majątku, czy nieruchomości podlegającym prawu spadkowemu.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Oświadczenie o odrzuceniu spadku musi zostać złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Dokument ten powinien zawierać dane spadkodawcy: imię, nazwisko, datę, miejsce ostatniego zamieszkania oraz tytuł powołania do spadku, treść oświadczenia o odrzuceniu spadku, a także oświadczenie o kręgu spadkobierców, o ile spadkobierca posiada taką wiedzę. Oświadczenie po zatwierdzeniu przez notariusza powinno zostać złożone wraz z odpisem aktu zgonu w sądzie rejonowym.

Skutki prawne

Spadkobierca odrzucający spadek zostaje wyłączony z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. W takiej sytuacji jego udział spadkowy przypada jego dzieciom lub pozostałym spadkobiercom ustawowym. Jeśli nie chcemy, aby nasze dzieci przejęły zamiast nas spadek, ważne jest, aby one również go odrzuciły. W przypadku, gdy są nieletnie, musimy zrobić to w ich imieniu za sprawą sądu rodzinnego. Nieco inne skutki niesie ze sobą odrzucenie spadku w przypadku dziedziczenia z testamentu. W miejsce spadkobiercy odrzucającego spadek wchodzą w takiej sytuacji: inni spadkobiercy testamentowi (jeśli byli powołani), spadkobierca „podstawiony” (jeśli spadkodawca wskazał go w testamencie), spadkobiercy ustawowi (jeśli nie ma innych spadkobierców testamentowych lub spadkodawca nie wskazał spadkobiercy „podstawionego”). Jeżeli żaden ze spadkobierców ustawowych nie chce lub nie może przyjąć spadku, wtedy przypada on gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa.

< wróć