- -

Jak przygotować się do rozwodu?

Życie pisze różne scenariusze. Czasami zdarza się tak, że małżeństwa, które były przez wiele lat szczęśliwe, napotykają problemy, których nie sposób rozwiązać. Takie sytuacje zwykle kończą się rozwodem. To niezwykle trudna decyzja, którą warto dokładnie przeanalizować. Jeżeli jednak okaże się, że to jedyne rozwiązanie, należy się do niego odpowiednio przygotować. Co warto wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód i jak się przygotować do rozprawy w sądzie?

Czy warto dochodzić rozwodu z orzekaniem o winie?

Podejmując decyzję o rozwodzie, należy przede wszystkim ustalić faktyczną przyczynę rozpadu małżeństwa, która będzie miała znaczenie zarówno podczas rozmów z radcą prawnym, jak i podczas rozprawy w sądzie. Przez przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego należy również rozumieć określenie winnego zaistniałej sytuacji. Sąd może udzielić rozwodu bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie jednej strony albo obu stron.

Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie współmałżonka jest trudniejsze i trwa dłużej, jednak istnieją sytuacje, w których warto się na niego zdecydować. Orzeczenie winy może mieć znaczenie w kontekście podziału majątku czy żądania alimentów ze strony winnego małżonka. W takim przypadku należy się przygotować do tego, że sąd będzie oczekiwał nie tylko wyjaśnień małżonków, ale również zeznań świadków oraz dowodów, które świadczą o zdradzie czy innej winie, na przykład dokumentów, e-maili, SMS-ów czy fotografii.

Jakie dokumenty należy przygotować i o co może pytać sąd?

Przygotowując się do rozwodu, należy również przygotować stosowne dokumenty. Warto wówczas skorzystać z porady prawnej radcy prawnego, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych i pomoże przejść przez cały proces krok po kroku. Przed rozprawą niezbędne jest przygotowanie dokumentów z urzędu stanu cywilnego, które poświadczają zawarcie związku małżeńskiego i akty urodzenia dzieci, a także dokumenty poświadczające wysokość dochodów (PIT za ostatni rok).

Przed tym trudnym dniem warto się również przygotować na pytania, które może zadać sąd. Najczęściej dotyczą one powodów rozkładu pożycia małżeńskiego, okoliczności ostatniego współżycia, uczuć wobec małżonka. Pytania mogą dotyczyć też posiadania wspólnych dzieci albo pozamałżeńskich oraz gospodarstwa domowego (czy jest prowadzone wspólnie). Przygotowanie dowodów, przeanalizowanie decyzji i wsparcie prawnika z pewnością pomogą przetrwać ten trudny dzień.

< wróć