- -

Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych

Współpraca z sektorem publicznym to doskonała okazja do rozwoju firmy i zdobycia niezbędnego doświadczenia. Może okazać się również bardzo opłacalna. Zamówienia publiczne wiążą się jednak z przestrzeganiem ściśle określonych zasad oraz sporządzeniem wymaganej przez prawo dokumentacji.

Często firmy decydują się też na skorzystanie ze wsparcia kancelarii prawnej podczas całego procesu pozyskiwania zamówienie i następnie jego wykonywania. Taka współpraca umożliwia firmie przeznaczenie zaoszczędzonego czasu na inne działania. No i przede wszystkim prawnicy mają wymagane w tej dziedzinie kompetencje i doświadczenie, co pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.

Kancelaria Radców Prawnych Marek Zielińska Markowicz posiada niezbędne doświadczenie, by stanowić wsparcie zarówno dla wykonawców, jak i zamawiających. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych: od przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, po rozstrzygnięcie postępowania, włącznie z ewentualnym reprezentowaniem interesów przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi.

Co to są zamówienia publiczne?

Zamówienie publiczne to odpłatna umowa pomiędzy przynajmniej jednym wykonawcą i przynajmniej jedną instytucją zamawiającą, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, dostawa produktów lub świadczenie usług. Oprócz charakteru zlecenia kluczowym kryterium jest odpłatność umowy – jeśli za zlecenie nie będzie pobierane wynagrodzenie, nie będzie ono zamówieniem publicznym. Warto również wspomnieć, że zamówienia publiczne są jawne (z niektórymi wyjątkami) i przepisy procedurę udzielania zamówienia nakazują przeprowadzić zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce będzie obowiązywać nowe Prawo Zamówień Publicznych; modyfikuje ono zasady udzielania zamówień publicznych, zawierania umów oraz środki ochrony prawnej. W związku z odmiennymi od dotychczasowych przepisami zarówno Zamawiający, jak i Wykonawcy powinni dostosować się do zmian, aby w sposób sprawny przeprowadzać procedurę udzielania zamówienia i jego pozyskania.

< wróć