-

Blog

Czym jest opinia prawna?

Konieczność skorzystania z opinii prawnej może być dla nas konieczna w niespodziewanym momencie. Nie zawsze bowiem wiemy, w jaki sposób postąpić w przypadku niektórych sytuacji, z jakimi musimy się zmierzyć. Wówczas nieoceniona może być pomoc prawnika, który zajmuje się nie tylko sporządzaniem opinii prawnych, a także udziela porad prawnych. Opinia prawna nie ma znaczenia wiążącego dla sądu bądź innej instytucji, jednak może być pomocna dla klienta.

czytaj więcej >

Zasady przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie

Dane osobowe są przetwarzane — w mniejszym lub większym stopniu — przez wszystkie przedsiębiorstwa. Już samo zatrudnienie pracownika wymaga uzyskania od niego jego danych osobowych. To z kolei pociąga za sobą dostosowanie się do przepisów o ochronie danych osobowych.

czytaj więcej >

Alimenty. Kiedy i komu przysługują?

Alimenty to świadczenie, którego płacenie wypełnia ciążący na nas obowiązek materialnego wspierania najbliższej rodziny. Są one przyznawane wówczas, gdy któraś z osób uprawnionych do ich otrzymania będzie w sytuacji, która uniemożliwi jej samodzielne utrzymywanie się i zaspakajanie podstawowych potrzeb. Sprawdźmy, komu przysługują alimenty i kiedy można je otrzymać.

czytaj więcej >

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania?

Jeżeli znaleźliśmy się w sytuacji, która wymaga od nas dochodzenia odszkodowania, to zapewne mamy za sobą przykre doświadczenia życiowe. Śmierć bliskiej osoby, wypadek komunikacyjny, czy uszczerbek na zdrowiu, są niewątpliwie bolesnymi wydarzeniami, lecz nie należy zapominać możliwości dochodzenia odszkodowania, zadośćuczynienia z tytułu doznanej szkody lub cierpień. Skuteczne dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia wiąże się z odpowiednim przygotowaniem do sprawy oraz zgromadzeniem wymaganej dokumentacji, dlatego czasem warto zwrócić się o pomoc do specjalistów.

czytaj więcej >

Jak odrzucić spadek?

Dziedziczenie spadku kojarzy nam się zazwyczaj z nabywaniem ogromnych sum pieniędzy i patrzymy na nie w bardzo pozytywnym świetle.

czytaj więcej >